Tag: C1

concreet schrijven Schrijfvaardigheid

Concreet schrijven

Woorden als ‘vaak’ en ‘binnenkort’ geven veel ruimte voor interpretatie. Het is daarom belangrijk dat je cursisten leren concreet te schrijven.

Lees meer →
voorvoegsels achtervoegsels Grammatica

Voor- en achtervoegsels

Met voorvoegsels en achtervoegsels kun je woorden van elkaar afleiden. De betekenis is dan deels voorspelbaar.

Lees meer →
lezergericht schrijven Schrijfvaardigheid

Lezergericht schrijven

Lezergericht schrijven betekent onder meer dat je je taalgebruik aanpast aan je lezer. Het is goed om daar met cursisten mee te oefenen.

Lees meer →
combineren en samenvallen van er Grammatica

Combineren en samenvallen van er

De verschillende vormen van ‘er’ kun je met elkaar combineren of ze kunnen samenvallen, waardoor het meerdere functies tegelijk heeft.

Lees meer →
kwantitatief er Grammatica

Kwantitatief ‘er’

Kwantitatief ‘er’ verwijst naar een zelfstandig naamwoord en wordt gecombineerd met een hoeveelheidsaanduiding, een telwoord bijvoorbeeld.

Lees meer →
prepositioneel er Grammatica

Prepositioneel ‘er’

Prepositioneel ‘er’ staat altijd samen met een voorzetsel in de zin. Het vervangt een zelfstandig naamwoord dat eerder genoemd is.

Lees meer →
locatief er Grammatica

Locatief ‘er’

Locatief er verwijst altijd naar een plaats die eerder in de context is genoemd, of die duidelijk is uit de context.

Lees meer →
presentatief er Grammatica

Presentatief ‘er’

Presentatief er komt veel voor in zinnen met een onbepaald onderwerp, dat verderop in de zin staat, zoals ‘Er is nog melk’

Lees meer →
Schrijfvaardigheid

Enkelvoud of meervoud bij ‘een paar’, ‘aantal’, enz.

Gebruik je een enkelvoud of een meervoud bij woorden als ‘een paar’, ‘een aantal’, ‘een groep’, enz.? Dat is niet voor iedereen duidelijk.

Lees meer →
titel en tussenkopjes Schrijfvaardigheid

Titel en tussenkopjes

Een goede titel en duidelijke tussenkopjes helpen de lezer van een (zakelijke) tekst erg bij het begrijpen van die tekst.

Lees meer →